سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

شماره حساب‌های آستان مقدس امام‌زاده روح الله علیه السلام نزد بانک ملی ایران

مشارکت در فعالیت‌های عمرانی:   93001481280 / 128

مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی:   93001481388 / 128

مشارکت در امور جاری:   93001481496 / 128

غیر مقید:   93001481172 / 128

تذکر: هنگام پر کردن فیش بانکی، عدد سه رقمی قبل از ممیز در قسمت شماره حساب و عدد یازده رقمی بعد از ممیز در قسمت شناسه‌ی واریز قید می‌گردد.پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس امامزاده روح الله علیه السلام